Privacyverklaring

Wij vinden je privacy belangrijk
Transparantie en zorg voor je privacy is voor Mercurius Catering van groot belang. Wij hechten dan ook veel waarde aan de gegevens die je ons bezorgt in het kader van onze relatie. Dit behelst het bezoek aan onze website en/of het plaatsen van een order.


Mercurius Catering Mercurius Catering, gevestigd aan Ketellapperstraat 22, 9403 VR Assen, de verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Mercurius Catering
Ketellapperstraat 22
9403 VR Assen
T 0592 31 77 55
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
www.mercuriuscatering.nl
KVK 04064591

Harold Uringa is de Functionaris Gegevensbescherming van Mercurius Catering. Hij is te bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Mercurius Catering verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
- Locatiegegevens
- Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Mercurius Catering verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van jouw betaling
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Om goederen en diensten bij je af te leveren en/of uit te voeren bij jouw (op) locatie
- Mercurius Catering verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Gegevens die je ons zelf meedeelt:
Door het opvragen van informatie of door telefonisch, schriftelijk of via e-mail contact met ons te nemen verstrekt je ons zelf een aantal persoonsgegevens. Daarnaast via het contactformulier op onze website, een bestelling/aanvraag via onze website verstrekt je ons eveneens gegevens.
Sommige daarvan zijn noodzakelijk voor de afhandeling van je bestelling/vraag. De gegevens die je ons noodzakelijk moet mededelen, geven wij aan op de formulieren door het symbool * (Verplicht veld).

Gegevens die wij verwerken delen wij alleen met derden als dat nodig is voor het uitvoeren van een bestelling, zoals je naam en adres aan het postbedrijf, voor het verwerken van je betaling of aan de leverancier voor de eventuele van goederen en pakketten.

Gegevens die wij zelf toevoegen of bijhouden:
- Je (unieke) klantnummer
- Je klanthistorie (een overzicht van je bestellingen, leveringen en betalingen)

Geautomatiseerde besluitvorming
Mercurius Catering neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Mercurius Catering) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Mercurius Catering bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Wij bewaren persoonsgegevens, personalia zolang je klant bent bij Mercurius Catering met als reden om je alle diensten te kunnen bieden, met je te communiceren en je te kunnen leveren. Indien je geen klant meer bent van Mercurius Catering bewaren wij je gegevens conform de wettelijke bewaarplicht.

Delen van persoonsgegevens met derden
Mercurius Catering verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Mercurius Catering blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Mercurius Catering gebruikt alleen een technische/functionele cookie die geen inbreuk maakt op je privacy.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Cookie die wij gebruiken:
Naam: 2698c3aea45970b67400f76e9a8130ea
Aanbieder: mercuriuscatering.nl
Verloopt: Sessiecookie, tot einde browsersessie

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Mercurius Catering en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.
Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.
Mercurius Catering wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Mercurius Catering neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Onze administratie en relatiegegevens worden gepleegd in een beveiligde cloud omgeving met slechts toegang door geautoriseerde personen.
Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan telefonisch contact met ons op of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Mercurius Catering = Geen zorgen

   info@mercuriuscatering.nl

   0592 31 77 55

© Mercurius Catering. Alle foto's op onze website (uitgezonderd Bestcharcoal©) zijn door ons zelf gemaakt en zijn van onze eigen bereide producten!

Goed Hart Keurmerk

Wij staan op 1 van de top cateraars in Assen met een 9,5!

Kies voor goed en gemak; kies voor Mercurius Catering

Bezorgen | Afhalen

  • Afhalen in Assen is bij ons altijd gratis!
  • Bezorging & retour halen in Assen
    € 7,50 per rit bij een bestelling van onder € 100,-
  • Gratis bezorging in Assen vanaf orderbedrag van € 100,-
  • Alle genoemde prijzen op deze website zijn in euro's en inclusief btw.

Zoek